Román oscilující mezi tragédií a drsnou fraškou. Mnohovrstevnaté dílo může být vnímáno jako dobové svědectví i psychologický náhled do nitra postav. Román se vyznačuje mozaikovitě roztříštěným příběhem, který je postupně skládán do úplného celku.


Autor: Milan Kundera

První vydání: 1967

Žánr: román

Román je příběhem bývalého studenta vysoké školy, Ludvíka Jahna, který se po patnácti letech vrací do svého rodného města, aby se pomstil svému bývalému spolužákovi Zemánkovi. Ten se v období po Únoru 1948 zasadil o vyloučení Ludvíka z vysokoškolských studií. Pomstu se Ludvík chystá vykonat svedením Zemánkovy ženy Heleny, naivní komunistické redaktorky, která ve městě připravuje reportáž o právě probíhající Jízdě králů.

Před patnácti lety byly všechny události dány do pohybu žertem Ludvíka Jahna, který v době svých vysokoškolských studií poslal své přítelkyni Markétě na stranické školení žertovnou pohlednici s textem: „Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch páchne blbostí! Ať žije Trockij!“ Tento Ludvíkův žert se však nedočkal pochopení a Ludvík byl prohlášen za přívržence trockismu. Za tento politicky závažný přečin byl donucen ukončit svá vysokoškolská studia a byl vyloučen z komunistické strany, jejímž byl do té doby členem. Následně byl Ludvík Jahn při svém nástupu na vojnu přiřazen k jednotkám pomocného technického praporu (PTP), tedy pracovním jednotkám, které byly tvořeny tzv. politicky nespolehlivými osobami.

Patnáct let po těchto událostech spojených s odeslanou pohlednicí se Ludvík ve svém rodném městě setkává s Helenou, manželkou Zemánka. Jeho touha po pomstě mu skutečně ke svedení Zemánkovy ženy napomůže a Ludvík se s Helenou dle svého plánu vyspí. Pocity vítězného uspokojení se však nedlouho poté z Ludvíkovy mysli vytrácejí. I tento, nyní již uskutečněný, pokus o pomstu Zemánkovi se pro Ludvíka stává pouze dalším žertem osudu. Ludvík se totiž přímo od Zemánka dozvídá, že ten Helenu již dávno nemiluje a jejich manželství je záležitostí pouze formální.

Hlavní děj románu je završen Ludvíkovým přiznáním se Heleně, že ji nemiluje a po žádném vztahu s ní netouží. Zdrcená Helena se rozhodne ukončit svůj život, avšak ve snaze o spáchání sebevraždy sní omylem laxativa (léky na střevní potíže, tedy projímadlo). Svoji románovou roli tak Helena končí na latríně v ponižujícím „boji“ se svými vlastními střevy.

Bibliografický údaj: KUNDERA, Milan. Žert. 7. vyd. Brno: Atlantis, 2007. 366 s. ISBN 978‑80‑7108-287-3.