Realistické drama, jehož ústřední postavou je vesnická žena. Vzniku tragédie předcházelo v lednu 1889 časopisecké vydání stejnojmenné povídky Gabriely Preissové. Příběh (s výjimkou závěrečné sebevraždy Evy) byl inspirován osudem skutečné ženy, kterou autorka poznala.


Autorka: Gabriela Preissová

Divadelní premiéra: 1889, Národní divadlo

Žánr: drama (realistické drama – tragédie)

První jednání zahajuje výjev z večerní hodové slavnosti odehrávající se na návsi slovanské vesnice. Krásná, ale chudá krajčířka (krejčová) Eva miluje Mánka Mešjaného, který pochází z bohatého statku. Mánkova rodina s jeho vztahem s chudou Evou nesouhlasí, protože jim dívka svým sociálním postavením nepřipadá jemu rovna. Podle starého zvyku se na slavnosti vždy volí čtyři stárci, kteří „ručí za pořádek celé chasy“. Do páru se ke stárkům poté volí partnerky, zvané stárky. Eva se s Mánkem kvůli jeho letošní roli stárka nepohodne, jelikož ví, že za stárku k němu bude zvolena Maryša Kotlibová, která je mu svým bohatstvím na rozdíl od ní rovna. Dále se na slavnosti setkáváme s postavou hrozenkovského doktora a jeho ženy, bývalé notáriusky. Doktorova žena je označena za robu (roba = špatná žena), která utekla od svého manžela a poté se znovu provdala za doktora.

Na Evu se v tom oboří Mánkova matka a vyčte jí její lásku k Mánkovi. Evy se před Mešjanovkou zastane kulhavý, avšak dobrosrdečný a relativně bohatý kožešník Samko Jagoš. Tomu Eva následně slíbí, že se za něj provdá. Samko, který Evu celou dobu skrytě miluje, okamžitě souhlasí a začne plánovat svatbu.

V druhém jednání se od hodové slavnosti přemisťujeme v čase o čtyři roky vpřed. Ocitáme se v místnosti, ve které Eva klečí u prázdné kolébky a rozmlouvá se svojí tetou a přítelkyní Zuzkou. Z jejich rozhovoru se dozvídáme, že se Evě již dříve narodila dcera Katuška, která však před čtvrt rokem zemřela. Eva se s touto událostí stále nemůže vyrovnat. Ze smrti své dcerky viní Samka, jelikož ten odmítl holčičce na pomoc zavolat hrozenkovského doktora, muže notáriusky, kvůli které má i on sám špatnou pověst. Evina nenávist vůči Samkovi je navíc o to větší, že stále miluje Mánka, který se mezitím oženil s Maryšou. I přes své závazky k rodině ale Mánek taktéž stále miluje Evu.

Eva se s Mánkem jednoho večera setkává a dostává se jí od něj návrhu, aby ho jako jeho gazdina (hospodyně) doprovázela do Rakous, kam se chystá odjet na pět měsíců gazdovat (pracovat) na panský dvůr. Mánek slíbí, že když s ním Eva odjede, rozvede se s Maryšou a znovu se ožení s ní. V tom setkání Evy a Mánka přeruší svým příchodem Samko. Mezi ním a Evou dojde k hádce, jelikož Samko nehodlá připustit, aby se s Mánkem jeho žena dále scházela. Eva po hádce z domu utíká rozhodnuta s Mánkem do Rakous odjet.

Třetí jednání se odehrává v Rakousech, kam Mánkem a Eva odjeli. V panském dvoře je i Evina přítelkyně Zuzka. Na scénu přichází opilý dělník, který Evu před Zuzkou otevřeně nazve robou, jež utekla od svého manžela. Zuzka Evě svěří, že jí všichni dělníci, ačkoli není žádný z nich z jejich kraje, říkají „gazdina roba“.

Mánkovi do Rakous přichází dopis, ve kterém mu jeho žena Maryša píše, že již všichni ve vesnici vědí, že je s ním na gazdovství v Rakousech i Eva. Mánek se z dopisu taktéž dozvídá, že se do dvora chystá přijet jeho matka. Mešjanová začne syna ihned po svém příjezdu přesvědčovat, aby od Evy odešel a navrátil se ke své ženě a dětem. Mánek se sice snaží matku přesvědčit, že s Evou nežije, je ale přerušen příchodem advokáta, kterého si již dříve pozval v záležitosti svého plánovaného rozvodu s Maryšou. Advokát však Mánkovi pouze sdělí, že rozvod není tak jednoduchou záležitostí, jak si představuje. Upozorní ho, že si vše vyžádá velký finanční obnos a navíc není vůbec jasné, zda se mu nakonec podaří se se svou ženou rozvést. K tomu se navíc přidá na stranu Mánkovy matky a doporučí mu, aby se navrátil ke své rodině. Mánek tak začne na základě tohoto rozhovoru od rozvodu s Maryšou ustupovat a snaží se Evu přesvědčit, aby v Rakousech zůstala. Navrhuje, že sám zůstane se svou ženou a každý rok v létě se bude do Rakous za Evou vracet.

Na právě chystanou oslavu dožínek do dvora přijíždí baron s baronkou (majitelé dvoru) a přichází i Mánkova matka. Baronka si nechává zavolat Mánkovu domnělou gazdinu (Evu), které chce dát na památku řetízek s křížkem. V tom Mánkova matka přede všemi řekne, že Eva není Mánkova žena, nýbrž roba. Eva v nastalé situaci Mánka prosí, aby řekl, že se se svou ženou Maryšou rozvede a ožení se s ní. Mánek jí ale pouze definitivně řekne, že se s ní oženit nemůže.

Ještě téhož večera se Eva setkává se Zuzkou, která se chystá na odjezd z Rakous zpět do své vesnice. Eva Zuzku prosí, aby doma pozdravovala její tetu a Samka za ni poprosila o odpuštění, sama že se však již vrátit nemůže. Jako poslední ještě Eva vezme křížek, který dostala od paní baronky, a Zuzku poprosí, aby ho předala Mánkově matce. Zuzka odchází a scéna se přesouvá na břeh Dunaje. Zoufalá Eva se vrhne do jeho vod. Uvědomila si, že by nikde nenašla klidného místa pro svůj život. Označení „roba“ by jí zůstalo již navždy.

Bibliografický údaj: PREISSOVÁ, Gabriela. Gazdina roba. 1. vyd. v nakl. Artur. Praha: Artur, 2006. 76 s. ISBN 80-86216-70-5.