Jedno z nejznámějších děl Franze Kafky je příkladnou ukázkou autorova předznamenání nástupu literatury existenciálního proudu. Rozsahem nevelká novela je založena na mísení prvků absurdity a groteskna s hororovou tematikou lidské proměny v „odporný hmyz“.


Autor: Franz Kafka

První vydání: 1915

Žánr: novela

Hlavní postava knihy, obchodní cestující Řehoř Samsa, bydlí v bytě spolu se svými rodiči a mladší sestrou Markétou. Jednoho rána se muž probudí a zjistí, že se „proměnil v jakýsi odporný hmyz“. Jeho prvotní starosti nijak výrazně nevybočují z dosavadního života. Jelikož z jeho příjmu žije celá rodina, je Řehořovou první obavou to, jak se dostane do práce. Mezitím do bytu přichází prokurista, kterého pro Samsu, jenž nepřišel do práce, vyslal jeho zaměstnavatel. Řehoř se snaží vstát z postele a odejít ke dveřím, aby je odemkl, zjišťuje však, že v jeho nové tělesné schránce je to přetěžký úkol. Po dlouhém snažení a vynaložení všech svých sil nakonec dveře odemyká. Všichni přítomní se jeho nové podoby leknou – matka omdlí, otec začne plakat a prokurista z bytu odchází.

Od té chvíle Řehoře všichni kromě jeho sestry zavrhnou. Do jeho pokoje nikdo nechodí a matka i otec ho považují za otravný hmyz. Pouze sestra se mu snaží pomoci, a tak mu každý den nosí jídlo. On se vždy schová pod postel, aby ho sestra neviděla, a až po jejím odchodu ze své skrýše vylézá. Rodinu však nezasáhne pouze tíseň z fyzické proměny syna a bratra, ale i fakt, že jediný příjem, kterým byl Řehořův plat, spolu s jeho proměnou náhle přestal existovat. Matka, otec i sestra proto musí nastoupit do práce.

Většinu času tráví bývalý obchodní cestující v pokoji lezením po podlaze, stěnách a stropu. Jeho sestra se proto v dobrém úmyslu rozhodne, že je třeba z pokoje vystěhovat nábytek, aby měl její bratr více místa k pohybu. Tomu je však částečně líto, že bude jeho pokoj zcela prázdný, že ztratí vše, co ho dříve obklopovalo, a rozhodne se proto, že by v pokoji chtěl ponechat alespoň jeden obraz. Matka však Řehoře při „obraně“ obrazu zahlédne a znovu omdlí. Celá situace vygraduje následujícím příchodem otce. Ten po synovi začne házet jablka a jedním ho trefí tak, že se ovoce do hmyzího těla zaryje. Od té doby je Samsa zraněn a žije s hnijícím jablkem stále zanořeným ve svém těle, jelikož se jej nikdo neodváží vyndat. Událost s jablkem však přece jen něco změní. Dveře zapovězeného pokoje již nemusí být vždy zavřené, a Řehoř tak může nejen poslouchat, ale i sledovat, co jeho blízcí ve vedlejší místnosti dělají.

Po nedlouhé době se však o bratra přestává starat i Markéta a všechny úkony začne provádět posluhovačka, která se mužovy podoby překvapivě ani neděsí. Aby rodina zlepšila svoji finanční situaci, pronajme jeden pokoj bytu třem mužům. Když však jednoho dne Markéta nájemníkům hraje na housle, vyleze zvědavý Řehoř ze svého pokoje. Nájemníci ho samozřejmě zahlédnou a plni zděšení a znechucení bez zaplacení nájemného odcházejí. V reakci na tuto událost Markéta prohlásí, že je nejvyšší čas začít žít znovu normálně. Navrhne proto, aby se bratra nějak zbavili. Ten večer se Řehořovi stane skutečně osudným, nikoli však kvůli plánům jeho sestry. Na následky vážného zranění, hnisající rány s hnijícím jablkem, zemře. Druhého dne ráno najde mrtvého Řehoře posluhovačka, načež rodina jeho tělo vyhodí. Samsovým se tím začne rýsovat naděje na spokojený život, který již nebude nikdy nikým a ničím narušován. Řehoř Samsa jako by nikdy ani neexistoval.

Bibliografický údaj: KAFKA, Franz. Proměna. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 131 s.