Částečně autobiografický román Josefa Škvoreckého o posledních dnech války ve městě Kostelci. Demytizace a demystifikace skutečnosti s kritikou a ironizací maloměšťáctví. Zcela ojedinělý pohled na českou společnost nejen v době války.


Autor: Josef Škvorecký

První vydání: 1958 (román dokončen již v roce 1948)

Žánr: román

Gymnazista Danny Smiřický žije pro dvě věci, pro dívky a pro jazz. A právě druhá z jeho zálib, jazz, tvoří orámování tohoto románu z posledních dní druhé světové války. Ten se začíná i končí koncertem Dannyho Smiřického a jeho jazzové kapely. Děj románu se odehrává ve městě Kostelci ve dnech od 4. do 11. května 1945 a každá z kapitol je zachycením jednoho z těchto dní. Hlavní hrdina románu, Danny Smiřický, pracuje ke konci války jako mnoho jeho známých v německé továrně. Ze starostí života ve světě války Danny uniká zejména hrou na saxofon a taktéž neustálým sněním, představami a sváděním dívek. Jeho pozornosti neuniká zejména Irena, která však Dannyho city neopětuje. Irena totiž chodí s horolezcem Zdeňkem.

V očekávání blížícího se konce války se Danny dostane do potyčky s německým vojákem. Nejenže Danny neuposlechne vojákův rozkaz, aby odešel z náměstí, ale ještě vojáka hrubě urazí. Na základě této roztržky je Danny veden do gymnázia a po cestě se dokonce i jinak neohrožený Danny začíná obávat o svůj život. Domnívá se totiž, že bude za svůj vzdor popraven. Útěchou mu však je skutečnost, že to bude dle jeho názoru smrt hrdinská a on bude všemi lidmi a především dívkami obdivován. Z gymnázia je však Danny bez sebemenšího trestu propuštěn.

V návalu vlasteneckých nálad se ve městě začínají organizovat dobrovolnické polovojenské jednotky, které mají zajistit bezpečnost ve městě a klidný průběh odchodu Němců a příjezdu ruských vojsk. Danny se i se svými kamarády, opět s vidinou hrdinství, v místním pivovaru k domobraně přihlásí. Kromě Dannyho a jeho skupiny jsou v této části románu vyobrazeni i bývalí kolaboranti, nyní nadšení vlastenci a obránci města, kteří se v obavách z konce války snaží všemi silami dokázat svoje nadšení pro národ, češství a antiněmectví. S postupujícím časem se však nálady Dannyho kamarádů začínají obracet a z dosavadního nadšení se stávají obavy, znudění nebo dokonce „rozmrzelost z hladu“; hrdinství se vytrácí. Nakonec se však Danny přece jen odvážně zapojí do přestřelky s prchajícími německými vojsky a společně s Přemou hrdinsky zničí německý tank. Ke zničení tanku se ale nepřiznají, protože Danny doufá, že se zamlčením činu a jeho následným odhalením stane ještě větším hrdinou a všichni k němu budou s obdivem vzhlížet.

Závěrem knihy je stejně jako jejím začátkem jazzový koncert Dannyho a jeho kamarádů. Danny v tomto okamžiku prožije velké zklamání, když vidí Irenu, jak tančí se Zdeňkem. Celý předcházející den totiž Danny strávil s Irenou, která se obávala o nezvěstného Zdeňka, a Danny opět snil a přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby Zdeněk padl. V takovém případě by totiž s krásnou Irenou mohl být on sám a Irena by ho za jeho hrdinství bezmezně obdivovala a milovala.

Bibliografický údaj: ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1966. 375 s.