Absurdní drama Václava Havla s tematikou ohrožení identity jedince, která se rozplývá za prázdými frázemi byrokratického prostředí. Proměna individuality v unifikovanou součást systému.


Autor: Václav Havel

Divadelní premiéra: 1963, Divadlo Na zábradlí

Žánr: drama (absurdní drama)

V bytě Pludkových očekávají příchod Františka Kalabise, bývalého spolužáka Oldřicha Pludka, otce Huga. Kalabis má Hugovi poradit se směřováním jeho profesního života. Kalabis se však Pludkovým telegramem omluví kvůli zahradní slavnosti Likvidačního úřadu, které se musí účastnit. Rodiče tedy Huga za Kalabisem vyšlou na zahradní slavnost pořádanou Zahajovačskou službou.

Hugo se na slavnosti s Kalabisem nesetká, pouští se však do rozhovoru s Likvidačním tajemníkem, Likvidační tajemnicí a Ferdou Plzákem, zahajovačem. Všichni účastníci zahradní slavnosti mluví unifikovaným úřednickým jazykem a veškeré jejich přemýšlení je zcela určeno nesmyslnými byrokratickými procesy.

Hugo Pludek byrokratickou mluvu a chování velmi rychle přejímá a s jejich pomocí úspěšně buduje svoji profesní kariéru. Postupně získává významné funkce vedoucího likvidace Zahajovačské služby, vedoucího likvidace Likvidačního úřadu a nakonec je pověřen vybudováním Ústřední komise pro zahajování a likvidování na troskách bývalého Likvidačního úřadu a Zahajovačské služby.

V závěru Hugo pod tíhou byrokratického myšlení zcela ztrácí svoji identitu. Vrací se domů, aby tam, jak on sám říká, navštívil Huga Pludka. Při návratu ho nepoznávají ani jeho vlastní rodiče.

Bibliografický údaj: HAVEL, Václav. Hry: Soubor her z let 1963-1988. 1. vyd. v tomto souboru. Praha: Lidové noviny, 1992. 511 s. ISBN 80-7106-044-5.