První dílo ze série tzv. podještědských románů Karoliny Světlé. Příběh z názorově konzervativního a myšlenkově uzavřeného vesnického prostředí s náznaky počínající emancipace žen. Střet víry, svobody a štěstí.


Autor: Karolina Světlá

První vydání: 1867

Žánr: román

Příběh se odehrává ve vesnici v Podještědí. Antoš je synem Jirovcové, která žije obyčejným vesnickým životem. Jirovcová je věřící křesťankou a svého syna vychovává právě v duchu křesťanství.

Antoš odchází k rychtářům do služby, ti si ho oblíbí a přijímají ho jako svého syna. Po rychtářově smrti nakrátko statek připadne rychtářčině dceři, která se chce se svým manželem Antoše zbavit a chtějí ho odeslat na vojnu. Tomu rychtářka zabrání sňatkem s Antošem, s čímž však nesouhlasí Antošova matka. Přesto, že si rychtářka Antoše původně nebrala z lásky, se do něj časem bezmezně zamiluje. Antoš lásku ne zcela opětuje a tím mezi manželi vznikají rozepře.

Antoš poznává Sylvu, která ho poraní při potyčce. Sylva přichází po neshodách mezi manželi na statek a je rychtářkou poštvána proti Antošovi, který si ji tím víc znelíbí. Časem ale Antoš zjistí, že se Sylva změnila a snaží se potají pomáhat Antošovi i jeho matce.

Antoš se se Sylvou sbližuje a poté, co se Sylva namísto rychtářky stará o Antošovy nemocné syny, se Antoš rozhodne pro rozvod s rychtářkou a svatbu se Sylvou. Pro Jirovcovou je však něco takového nepřijatelného a Antošovi vše rozmluví. Rychtářka svého muže proklíná, když se v tom potká se Sylvou, které se lekne a záhy umírá. Sylva, aby Antoše kletby zbavila, odmítá do manželství vstoupit a odchází do kláštera, kde slouží obyčejným lidem.

Bibliografický údaj: SVĚTLÁ, Karolina. Vesnický román. 2. vyd. v ČS a ve Slunovratu. Praha: Československý spisovatel, 1981. 203 s.