Zachycení člověka v mezní situaci, v okamžiku smrti. „Legendy“, ve kterých se však hlavní postavy nestávají mučedníky. Motivy lidského spasení v příbězích, ve kterých je nadpřirozeno zcela běžnou věcí.


Autor: Julius Zeyer

První vydání: časopisecky 1892, knižně 1895

Žánr: legendy (knihy však v částečném rozporu se znaky tohoto žánru)

Inultus : Legenda pražská

Dona Flavia je sochařkou, která má pro Španěla dona Baltazara zhotovit sochu ukřižovaného Ježíše Krista. Flavii se ale stále nelíbí obličej sochy. Jednoho večera potkává mladého básníka Inulta, jehož si hned zidealizuje pro obličej své sochy. Inultus k Flavii dochází, vždy se nechá přivázat na kříž a dona Flavia dle něj obličej sochy modeluje. Stále ale není se svým dílem spokojena. Výsledkem je, že dona Flavia jednoho dne přestává jednat racionálně a Inulta ve snaze o získání potřebného výrazu v jeho obličeji zabije. Inulta poté se svým služebnictvem shodí do sklepa. Socha má u dona Baltazara velký úspěch, Flavia však pod tíhou svého skutku spáchá sebevraždu. Služebnictvo Flavie následně řekne pravdu a při pohřbu Inulta kráčí před jeho rakví David a za rakví sám Kristus.

 

El Cristo de la Luz : Legenda toledská

Abisaín nenávidí křesťany, kterým přeje smrt. Miluje dceru žida Meribála, Rispu. Meribál však svou dceru nechce dát člověku, u kterého by si nebyl jist, že nenávidí křesťany stejnou mírou jako on. Abisaín se proto rozhodne, že namočí nohu Krista na kříži do jedu a tím zabije křesťany, kteří budou jeho nohu líbat a modlit se. Rispa se však po zjištění, co se Abisaín chystá udělat, rozhodne obětovat a jedem otrávit sebe. Zázrak, při kterém však Kristus posune své nohy výš, ji zachrání. Později se Abisaínovi zjeví Kristus, který ho zve na stranu křesťanů. Abisaín však v rozčilení Kristovu sochu probodne a odvleče domů. Tam ho ráno nachází rozzuřený dav, který Abisaína uvrhne do vězení a později umučí. Abisaínovu duši při umírání vezme Kristus do nebe a tělo je rozcupováno lidmi.

 

Samko pták : Legenda slovenská

Samko Pták bydlel na samotě mimo společnost lidí. V mládí ztratil oba rodiče a později i prababičku. Samko je zajat a má pomoci stavět hrad jistému pánu. Po postavení hradu jsou všichni zajatci propuštěni a Samko se vrací k místu, kde dříve bydlel. Tam již ale stojí jiný dům. Odchází tedy bloudit přírodou a dochází do města, kde se po vyslechnutí řeči kněze rozhodne jít trnitou cestou do nebe. Přichází k bohatému klášteru uprostřed lesů, ke kterému spadne ze stráně a je mnichy přijat za jednoho z nich. O Samkovi si všichni myslí, že je velmi prostoduchý a potají se mu smějí. Samko je však jednoho dne objeven, jak dává jíst Kristově soše, která jídlo přijímá. Kristus se nakonec rozhodne vzít Samkovu duši s sebou do nebe. Posledním přáním Samka je, aby byl pohřben bez okázalostí a jeho tělo bylo uloženo do země bez náhrobku nebo kříže. Samko totiž chce, aby bylo po jeho srdci šlapáno tak, jak to bylo činěno za jeho života.

 

Bibliografický údaj: ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. 10. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 280 s.