Svatý Xaverius je dílem s detektivním spádem a dějem protkaným fantaskními prvky. Čtenáři je překládán příběh plný záhad a nadpřirozena. V závěru však přichází pro čtenáře nečekané poznání, že vše lze logicky vysvětlit.


Autor: Jakub Arbes

První vydání: časopisecky 1873, knižně 1878

Žánr: romaneto

Za vypravěčem přijíždí do Prahy přítel a společně si prohlíží obrazy nejvýznamnějších pražských malířů. V chrámu sv. Mikuláše se zahledí do obrazu Svatého Xaveria. Vypravěč je obrazem tak okouzlen, že se v chrámu schová a nechá se uvnitř zamčít. Po uzavření chrámu však spatří muže, o kterém si myslí, že chce obraz zničit a začne se s ním prát. Dochází k vysvětlení, ve kterém onen muž (Xaver) vypravěči sděluje, že se snaží nalézt cestu k pokladu, která je údajně v obraze skryta.

Xaver a vypravěč příběhu se stávají přáteli a Xaver se domnívá, že už cestu k pokladu nalezl. Společně se v noci vydávají poklad vykopat, Xaver však z rokle nečekaně pomateně utíká i s nalezenou plechovkou a kusem žlutého kovu. Po několika letech se oba muži opět setkávají ve vídeňské věznici a Xaver vypravěči sděluje, že nalezené kameny byly téměř bezcenné. Dále se Xaver svěřuje, že to nebyl onen poklad, o kterém autor obrazu (Balko) mluvil. Skutečným pokladem ukrytým v obrazu měla být vytrvalost, se kterou se Xaver snažil záhadu rozluštit. Vypravěč je z vězení po pár dnech na amnestii propuštěn, Xaver však na dvoře věznice umírá.

Bibliografický údaj: ARBES, Jakub. Svatý Xaverius. Newtonův mozek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1949. 203 s.