Výrazně lyrizovaný román se znaky impresionismu. „Stříbrný vítr“ jako symbol věčně se probouzející naděje, radosti ze života a víry v něj. Příběh přerodu malého chlapce v mladého muže. Boj revoltujícího mládí s polopravdou a přetvářkou jeho okolí.


Autor: Fráňa Šrámek

První vydání: 1910

Žánr: román

Román popisuje přechod Jana Ratkina od dětství k dospělosti, přerod chlapce v mladého muže. Janova vzdorovitost se začala projevovat již v jeho dětství, kdy se ho jeho otec snažil vychovávat přísnou rukou. Janovou reakcí na tento styl výchovy totiž bylo pouze neustálé vzdorování a odmítání otcových postojů. Nakonec se Janův otec výchovy zcela vzdal a vše přenechal Janově matce. Otec Jana navíc velmi nelibě nesl, že Jan nevzhlížel k němu, ale ke svému strýci Jiřímu, který žil tuláckým životem. Jiří později spáchal sebevraždu, což na Jana silně zapůsobilo.

Ještě před odchodem na gymnázium stihne Ratkin prožít první zamilování a také první konflikt s autoritou, když se během vyučování postaví proti panu učiteli na stranu svého spolužáka Malkuse. Na gymnáziu se dostává do dalších střetů s názorovou zkostnatělostí starých gymnaziálních profesorů. Během svých studijních let se skamarádí s Ludvíkem Vikou, Valentou a také Zachem. Ve městě, kde během svých studií bydlí, Ratkin přijde se starou vdovou o panictví. Celá věc by na něm sama o sobě nezanechala žádné následky, avšak Ratkinova bytná o události ví a neváhá o ní dopisem informovat i jeho otce.

Vyvrcholením rozporů mezi mladou generací gymnasiálních studentů a starého profesorského sboru je návštěva nevěstince Ratkinem a Zachem v den Ratkinových osmnáctých narozenin. Zach se totiž nakazí (pravděpodobně syfilidou) a po jeho návštěvě lékaře se o všem dozví i ve škole. Zach je z gymnázia vyloučen a Ratkin je podezříván, že nevěstinec navštívil spolu s ním. V učitelském sboru se však nachází mladý profesor Ramler, který s oběma hochy a všemi mladými studenty soucítí a chápe jejich postoje i neochotu podřídit se zkostnatělému puritánství. Ratkina proto Ramler přemluví, aby se nesnažil profesorům vzdorovat a za žádných okolností se k návštěvě nevěstince nepřiznal. Ratkin Ramlera poslechne a skutečně celou událost zapře. Po těchto událostech se Ratkin na prázdniny navrací z domů a velmi se těší na Aničku, se kterou se seznámil při jedné z předchozích cest vlakem. Anička však Jana při jejich setkání označí za směšného mladíčka, se kterým ona, mladá dáma, nechce ztrácet čas. Ratkin si následně svou přicházející dospělost uvědomí a sám pozná, že již není oním malým vzdorovitým chlapcem. Se svým dětstvím se tak rozloučí a vydá se vstříc svému osudu mladého muže.

Bibliografický údaj: ŠRÁMEK, Fráňa. Stříbrný vítr. 15. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. 247 s.