Román zachycuje snahu čtyř párů vymanit se z ubíjejícího stereotypu a každodennosti. Jejich pokusy v podobě nevěry a obměny životních partnerů však opět končí v obyčejnosti a novém stereotypu.


Autor: Vladimír Páral

První vydání: 1966

Žánr: román

Děj románu se odehrává v Ústí nad Labem a v tamější chemičce. Kniha vykresluje denní, rutinní a zcela zautomatizovaný život čtyř dvojic – dvou manželských párů (Áda a Joža Vinšovi, Joska a Ida Nejtrovi) a dvou mileneckých párů (Bohunka a Mirek, Inka a Standa). Všichni pracují na různých postech v chemičce, Áda je nadřízeným Standy a Inka je nadřízenou Bohunky.

Nejen jejich osobní život, ale i jejich práce je činností zcela zautomatizovanou a neosobní. Joska a Ida Nejtrovi každou neděli navštěvují Vinšovi, se kterými stále hrají kanastu. Každý týden probíhá stejně: páry i jednotlivci jedí stejné jídlo, říkají stejné fráze, milují se pokaždé ve stejný den, ve stejnou hodinu a podle předem daného „rozvrhu“.

Bohunka žije společně s Inkou na svobodárně. Každá má svého přítele a o víkendu se střídají tak, aby mohla v sobotu trávit den na bytě Inka se Standou a v neděli Bohunka s Mirkem. Veškeré činnosti postav jsou naprosto rutinní a celý jejich život podléhá každodenní šedi. Z tohoto stereotypu se hrdinové snaží uniknout. Tímto únikem je jim vzájemné podvádění se.

Áda opouští Jožu a má krátký poměr s Idou. Následně Bohunka opouští Mirka a má poměr s Ádou, který je téměř o 20 let starší a nakonec se Joža sblíží s Joskou. V okamžiku, kdy se však páry takto „obmění“, začne veškerý stereotyp znovu. Nové páry opět podléhají každodennosti a rutině veškerého dění.

Ve výsledném „prozření“ se manželské páry navrací do svých domovů se zjištěním, že jistota je to jediné, co pro ně má nějakou hodnotu. Milenecké páry si své protějšky vymění, a tak se setkáváme s nově utvořenými dvojicemi Bohunky a Standy a Inky a Mirka. I tyto páry (v knize Bohunka a Standa) však po krátké době upadají do stereotypu života podle daného a neměnného řádu.

Bibliografický údaj: PÁRAL, Vladimír. Soukromá vichřice. Mladý muž & bílá velryba. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Československý spisovatel, 1985. 312 s.