Historický román z dob poddanství a robotování zachycuje velké selské povstání v Čechách z roku 1775. Střet prostého a utlačovaného lidu s bezohlednou a krutou šlechtou. Burcování vlasteneckých nálad s využitím skutečných historických událostí.


Autor: Alois Jirásek

První vydání: 1874

Žánr: román

Děj knihy začíná příjezdem knížete Piccolominiho a jeho komorníka na Skalku, kde žije rodina Skaláků (starý Skalák, syn Mikuláš, dcera Marie a vnuk Jiří). Kníže žádá u Skaláků spolu se svým komorníkem o nocleh. Setkání však končí rvačkou, protože Skaláci nemají kvůli neúrodě a válkám pro knížete a komorníka ani jejich koně žádné jídlo a Piccolomini se navíc pokusí znásilnit dceru starého Skaláka, Marii. Gradující konflikt ukončí až Baltazar Uždan, voják a přítel Skaláků zvaný Salva Guardia. Uždan knížeti nabídne doprovod do lepšího statku a Skalákům poradí, aby ze statku utekli. Celá rodina tak na radu Uždana uprchne. Později, když Uždan svoji službu u vojska ukončí, nastupuje na Skalku jako sedlák právě on. S přítelem Vaňkem, se kterým na statku hospodaří, se později Uždan ujme osiřelé dívky Lidušky a její babičky.

Po několika letech se v té době již mladá dívka Lidka, chráněnkyně Baltazara Uždana, setkává s Jiřím Skalákem, do kterého se zamiluje. Nedlouho poté je popraven otec Jiřího, Mikuláš Skalák. Ten byl zatčen a popraven poté, co se na slavnosti mladého knížete Piccolominiho pokusil knížete zavraždit, aby osvobodil robotující a utlačovaný lid.

Následně se do popředí knihy dostává dobová situace. Je druhá polovina 18. století, vesnický lid musí robotovat a nemá tak v těžké době možnost zajistit obživu ani vlastní rodině. Obecná nespokojenost s nutností robotovat roste a sedláci se proto rozhodnou podat císařovně do Vídně stížnost. Ve Vídni je jim přislíbeno, že se situace změní, po návratu jsou však kvůli této stížnosti místními vládci zatčeni. Později je vydána ve věci roboty regulace, se kterou však sedláci nejsou spokojeni. Rozhodnou se proto pro povstání, při kterém si silou na krátkou dobu skutečně zrušení roboty vynutí. Krátce poté však přijíždí vojsko a s ním i starý řád. Kvůli hrozbě trestu za účast na povstání jsou donuceni i „noví obyvatelé Skalky“ uprchnout stejně jako dříve sami Skaláci. Při útěku je zraněn Baltazar Uždan, který záhy umírá. Jiří Skalák a Lidka se za hranicemi ožení a spolu s Lidčinou babičkou a Vaňkem žijí v Kladsku. Až po dalších šesti letech, když se celá situace uklidní, se Jiří se svou manželkou Liduškou vracejí zpět do Čech a usazují se v Turově, kde vychovávají své děti.

Bibliografický údaj: JIRÁSEK, Alois. Skaláci: historický obraz z druhé polovice XVIII. století. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1953. 270 s.