Naturalisticko-realistický román se sestupnou tendencí příběhu a tragickým koncem zachycuje úpadek lidského jedince. Rozsáhlé popisy prostředí Prahy a „barevné vidění“ jsou projevem realismu a impresionismu.


Autor: Vilém Mrštík

První vydání: 1893

Žánr: román

Příběh začíná výjevem z pražské nemocnice, ve který leží nemocný a na smrt vysílený Jiří Jordán. Poté se děj retrospektivně vrací do období studií Jiřího Jordána na gymnáziu v Brně. Mladý student touží po studiích v Praze, avšak tíživá finanční situace rodiny a rodinné přání, aby se stal knězem, mu studia v Praze neumožňují.

Po dlouhodobém soužení mu nakonec rodiče studia v Praze dovolí. Jiří Jordán tedy odjíždí a již ve vlaku se setkává s medikem Hégrem, který Jordánovi nabídne společné bydlení v jeho bytě. V Praze se Jordán začne potýkat s nedostatkem peněz na jídlo i oblečení. Setkává se s mladou dívkou Klárou, do které se zamiluje. Ona však jeho city v plné míře neopětuje a pouze si s Jiřím pohrává. Jordánova finanční situace se neustále zhoršuje a jediné peníze, které si dokáže vydělat, okamžitě prohýří a navrací se zpět k chudobě.

S Klárou se Jiří zanedlouho rozchází, následně onemocní a své poslední peníze půjčí Hégrovi, který mu za to slíbí zpětné vypůjčení větší částky. Hégr však svůj slib nedodrží a peníze nevrátí. Jiří po těchto událostech v návalu zlosti i přes svou nemoc celou noc „bloudí“ za deštivého počasí ulicemi Prahy. Ráno je těžce nemocný odvezen do nemocnice, ve které při setkání s otcem umírá.

Bibliografický údaj: MRŠTÍK, Vilém. Santa Lucia. 12. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. 318 s.