Láska a smrt, štěstí a smutek. Poema přecházející ve filozofické otázky týkající se lidského života viděného jako „dar nad lidské síly“. Láska dvou mladých lidí v marném boji s neovlivnitelnými událostmi.


Autor: František Hrubín

První vydání: 1962

Žánr: lyricko-epická poema (básnická povídka)

V poemě Romance pro křídlovku se setkáváme se s láskou Františka a Teriny. František je vesnickým hochem a Terina dívkou od kolotočů, která každý rok během poutě přijíždí do Františkovy vesnice. Terina je kromě Františka milována i Viktorem, který pracuje ve střelnici. František s Terinou prožívají krásné chvíle, s koncem pouti se však milenecká dvojice musí na rok rozloučit.

Během doby, kdy je Terina mimo vesnici, musí František odolávat svodům prosté a přidrzlé Tonky. František se taktéž musí starat o svého dědečka, který je vážně nemocný. Při dalším setkání Františka a Teriny mezi nimi dochází k rozepři. Terina má na hlavě Viktorovu čepici, kterou jí žárlivý František z hlavy strhne a udeří ji s ní přes obličej. Po této události se má dvojice opět odloučit.

Další rok před příjezdem Teriny Františkův dědeček umírá. Druhá rána je Františkovu nitru zasazena v okamžiku, kdy se v očekávání dozvídá, že Terina během zimy umřela na záškrt. Po delší časové odmlce se František, již v dospělém věku, setkává s Viktorem. Oba společně odjíždějí na náves, na které vždy pouťové kolotoče stávaly a vzpomínají na svoji společnou lásku. František subjektivně reflektuje své city k Terině a uvědomuje si svou dosud neskončenou lásku k této v jeho očích krásné dívce.

Bibliografický údaj: HRUBÍN, František. Romance pro křídlovku. 10. vyd. České Budějovice: Dona, 1992. 73 s. ISBN 80-85463-08-3.