Jaké je tajemství Případu X? Kdo je záhadným mužem bez tváře? Odkud letěl, když jeho letadlo spadlo? A proč letěl v nebezpečné bouři? Ponořte se do nitra románu s noetickým prvkem a poznejte, že pravda není nikdy pouze jedna.


Autor: Karel Čapek

První vydání: 1934

Žánr: román

Do nemocnice je přivezen muž, který za silné bouře spadl s letadlem, pilot je na místě mrtvý. Muž je těžce raněn a popálen. Při pádu letadla muž přišel o obličej, je celý ovázaný obvazy a nemá u sebe žádné doklady. Muž je v nemocnici označen jako Případ X. Kromě nemocničního personálu se setkáváme ještě s jasnovidcem a básníkem. Jelikož nikdo neví, odkud muž letěl, jak se jmenuje, ani proč letěl v tak silné bouři, snaží se zdravotní sestra, jasnovidec a básník zrekonstruovat život Případu X.

První vypravěčkou je zdravotní sestra. Podle té muž nikdy nepoznal svou matku a s otcem si nerozuměl, protože ten byl až nadmíru přísný a autoritativní. Ve vyprávění sestry zaujímá ústřední téma okamžik, kdy muž svedl dívku a utekl do ciziny, kde žil život dobrodruha. Z Kuby, kde se po dlouhém putování ocitl, se chtěl k dívce vrátit, ale během letu s letadlem v bouři spadl.

Z pohledu jasnovidce se setkáváme s mužem, který taktéž nepoznal svou matku a s otcem se stejně tak nepohodl kvůli jeho autoritativnosti. Dále jasnovidec vypráví, že muž byl chemikem, který v mládí učinil několik teoretických objevů. Protože se jeho objevy nedočkaly uznání, odešel do ciziny, kde se oddal alkoholu. Poté, co však zjistil, že se jeho objevy začínají prokazovat, se chtěl rychle vrátit a připsat si tak autorství těchto objevů. Během návratu však v bouři s letadlem spadl.

Závěrečným vyprávěčem je básník. Ještě před počátkem jeho vyprávění Případ X v nemocnici podléhá svým zraněním. Z básníkova rukopisu se dozvídáme, že muž žil na Kubě, kde při jedné rvačce ztratil paměť. Tamtéž se ho ujal jistý obchodník a Případ X si po jednom mrtvém muži koupil novou identitu a stal se Mr. Kettelringem. Jako Kettelring se zamiloval do obchodníkovy dcery, s tím se však její otec nechtěl smířit a Kettelringa vykázal, protože prý byl obyčejným a chudým mužem. Kettelring se snažil vydělat peníze, aby se mohl pro svou lásku vrátit, byl však neúspěšný. Náhle si však vzpomněl, že se v mládí nepohodl se svým bohatým otcem, který mu kvůli tomu odmítl odkázat své jmění. Kettelring se chtěl rychle vrátit domů, svému otci se omluvit, získat tak peníze a vrátit se pro Marii Dolores. Při letu z Kuby však v bouři s letadlem spadl a následně zraněním podlehl.

V závěru Případu do nemocnice přichází dopis, který potvrzuje, že muž letěl soukromým letadlem z Kuby.

Bibliografickýúdaj: ČAPEK, Karel. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. 23. vyd., 22. vyd., 19. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 415 s.