Arbesovo romaneto oscilující na pomezí romantismu a realismu. Dílo s atmosférou nadpřirozena a záhad se závěrečným logickým vysvětlením všech neuvěřitelných událostí. Ostrá kritika válek a upozorňování na nebezpečí zneužití vědy a techniky.


Autor: Jakub Arbes

První vydání: časopisecky 1877, knižně 1878

Žánr: romaneto

Kniha je příběhem o přátelství dvou mužů, kteří se zajímají o přírodní vědy a matematiku a jeden  z nich o eskamotérství, kterému věnuje všechen svůj volný čas. Oba muži společně studují, poté, co však třikrát propadnou ročník, ze studií odcházejí. Přítel vypravěče se přihlásí na vojnu a muži si slíbí, že kdyby přítel na vojně padl, uspořádá vypravěč hostinu, na kterou přijdou všichni jejich přátelé. Za to mu přítel slíbí, že ho poté ze záhrobí ještě jednou navštíví.

Přítel na vojně v boji u Hradce Králové umírá a vypravěč svůj slib na uspořádání hostiny dodrží, ačkoliv na ni nikdo nepřijde. V okamžiku, kdy se však vypravěč vrátí domů, ho přítel navštíví a zve ho na hostinu, kterou jeho otec uspořádal na počest jeho návratu. Na hostině je uspořádána eskamotérská show. Během té přítel vypravěči vysvětluje, že se mu v bitvě poté, co mu byla rozseknuta hlava, naskytla příležitost, aby svůj mozek vyměnil za mozek Newtona. S vypravěčem poté uskuteční cestu časem, během které mu ukazuje všechny bitvy světa, od bitvy, ve které byl on raněn, až po první bitvu v pravěké době. V ten okamžik se však vypravěč probouzí se zjištěním, že to vše byl pouze sen.

Bibliografický údaj: ARBES, Jakub. Svatý Xaverius. Newtonův mozek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1949. 203 s.