Praha a terezínské ghetto v rozmezí let 1942 až 1944 očima příslušníků SS, českých odbojářů i v nejistotě a strachu žijících židů. Rozbuškou románu je Heydrichův rozkaz na stržení sochy Mendelssohna z balustrády pražského Rudolfina.


Autor: Jiří Weil

První vydání: 1960

Žánr: román

Základní (respektive úvodní) zápletku románu tvoří okamžik, kdy má uchazeč SS Julius Schlesinger na rozkaz samotného zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha strhnout z balustrády pražského Rudolfina sochu židovského hudebního skladatele Felixe Mendelssohna. Heydrichův rozkaz má být splněn co nejdříve, takže se Schlesinger i jeho nadřízení dostávají do velkého tlaku pod hrozbou trestu, kterým má být jejich případné odeslání na východní frontu. Schlesinger není schopný sochu rozpoznat, avšak podle fámy, že židé mají velké nosy, se pro jednu sochu rozhodne. Ta však patří Richardu Wagnerovi, ceněnému německému skladateli, a jen na poslední chvíli je stržení Wagnerovy sochy zastaveno. Po neschopnosti Schlesingera Mendelssohnovu sochu identifikovat a strhnout je proto úkol předán Krugovi, který sochu s pomocí rodiny Ohnesorgových identifikuje a nechá strhnout. Tento základní příběh a dějová vlákna, která jsou různými způsoby s rozkazem na stržení Mendelssohnovy sochy spojena, však tvoří pouze první část knihy.

Ve druhé části románu se jeho soudržnost pomalu vytrácí a na scénu přicházejí spíše jednotlivé minipříběhy, které spojuje tzv. „konečné řešení židovské otázky“. Místem dění těchto příběhů (v jistém slova smyslu „povídek“) je opět prostředí Prahy, avšak též prostředí terezínského ghetta. Čtenáři jsou tak vyjevovány obrazy ze života ghetta, pražských odbojářů falšujících doklady a obstarávajících jídlo ukrývajícím se židovským dětem nebo praktiky SS a gestapa při vedení výslechů. Vyobrazované drsné německé praktiky se nevyhýbají dokonce ani malým dětem. Například dvě židovské dívky, Adéla a Gréta, jsou po útěku z bytu svých ochránců, manželů Javůrkových, při výslechu příslušníkem gestapa dokonce ubity k smrti.

Vedle těchto drobných příběhů a úvodního děje, spojeného se stržením Mendelssohnovy sochy, se v románu objevuje i postava samotného zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vedle útržků z jeho života je v románu zachycen i atentát Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, při kterém Heydrich umírá, a následný Heydrichův pohřeb.

Bibliografický údaj: WEIL, Jiří. Na střeše je Mendelssohn. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1965. 206 s.