Baladicky laděná románová kronika Vladislava Vančury je mimo jiné charakteristická svým ojedinělým jazykovým rázem. Prolínání běžných slov, archaismů a výrazů knižních v díle se středověkým námětem…


Autor: Vladislav Vančura

První vydání: 1931

Žánr: román

Kozlík a jeho druzi jsou loupežníci a živí se přepadáním pocestných. Žijí na hradě Roháček. Kvůli nebezpečí, které na cestách panuje, pošle král do oblasti vojáky, kteří mají za úkol Kozlíka zatknout. Kozlík se chce spojit s Lazarem, který se živí jako zloděj a taktéž přepadávající pocestné. Lazar žije se svou rodinou na Obořišti. Když Lazar odmítne Kozlíkovi pomoct, unese Kozlíkův syn Mikoláš Lazarovu dceru Markétu, kterou si vyvolí za svou ženu. Na Roháčku se druhá Kozlíkova dcera Alexandra zamiluje do Kozlíkova zajatce, kterým je německý hrabě Kristián. Taktéž Markéta se zamiluje, a to do svého únosce Mikoláše.

Vojsko, spolu s Kristiánovým otcem a Lazarem, který se ze svých činů vykoupil, Kozlíka úspěšně dopadnou a Roháček vypálí. Osvobozený Kristián se vydá hledat Alexandru, kterou miluje, ale zoufalstvím na cestě zešílí a Alexandra ho v okamžiku, kdy ho nalezne, v záchvatu hněvu zabije.

Mikoláš, který při obléhání Roháčku vojsku unikl, najme muže z okolí a chystá se s nimi svého otce vysvobodit ze zajetí. Při útoku na vězení jsou však muži zajati a odsouzeni k popravě. Loupežníci jsou ve vězení popraveni a ženy jsou jako těhotné osvobozeny. Alexandra i Markéta po čase porodí syny. Alexandra však hned po porodu spáchá sebevraždu a Markéta se tak stará o oba hochy.

Bibliografický údaj: VANČURA, Vladislav. Markéta Lazarová. 14. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1980. 234 s.