Povídkový soubor, v nemž hraje ústřední roli vykreslení atmosféry, nikoli samotný příběh. Povídky se znaky existencialismu reflektující lidskou osamělost a smrt. Hrdiny jsou lidé stiženi těžkými životními zkušenostmi, které silně ovlivňují jejich pohled na svět.


Autor: Jan Čep

První vydání: 1932

Žánr: povídkový soubor

Letnice

Přátelé Prokop a Kryštof bydlí na vesnici, kde se jednoho večera strhne obrovská bouře, která poničí úrodu na polích a napáchá mnoho škod. V hospodě se poté muži zamýšlí nad smyslem a krásou lidského života.

 

Jakub Kratochvíl

Vesnice Lípov žije svým pomalým životem. Jakub Kratochvíl žije v Lípově se svými rodiči a chodí zde do školy. Jednoho dne však Jakub zjišťuje, že jeho rodiče chtějí, aby šel do nedalekého města Sedmimostí studovat na gymnazium. Jakub se s dosavadním životem na vesnici těžce loučí a město vnímá jako chladné a bezcitné prostředí. Po studiích na gymnáziu Jakub odchází do hlavního města na další studia. Při jedné z cest vlakem se dozvídá o sebevraždě svého přítele Bedřicha Skácela. Poté dostává dopis o špatném zdravotním stavu svého otce, který po jeho příjezdu do Lípova umírá. Poté, co se Jakub se zamiluje do Elišky, kterou potkává na ulici, a má se s ní oženit, Eliška umírá na tyfus. Jakub svá neštěstí velmi těžce nese a uzavírá se do sebe, za což sklízí posměch svého okolí. Když Jakub opět dostane chuť do života a chystá se napsat román o svém rodném kraji, dostává povolání do války, ve které je zabit.

 

Nedělní odpoledne

Roubalka žije již přes 50 let se svým mužem. Ten však umírá a Roubalka si na světě přijde osamocená a opuštěná, protože smrt manžela nese velmi těžce. Svou samotu se snaží překonat, když souhlasí, že se nastěhuje do domu svého syna. Zanedlouho však umírá i ona sama. Ještě před svou smrtí, v okamžiku, kdy však již blížící se konec svého života Roubalka cítila, vzpomínala na dům, ve kterém celý život žila, po kterém se jí velmi stýskalo.

Bibliograficý údaj: ČEP, Jan. Zeměžluč; Letnice; Děravý plášť. 1. vyd. v ČS. Praha: Československý spisovatel, 1969. 323 s.