Tragický příběh s bohatými romantickými prvky. Tajemný krysař přichází do Hameln, aby vyhubil přemnožené krysy. Budou ale nakonec jeho jedinou obětí? Zvítězí láska nebo spravedlnost? „Dej nám, bože, dojít v sedmihradskou zem!“


Autor: Viktor Dyk

První vydání: časopisecky 1911–1912, knižně 1915

Žánr: novela

Do města Hameln, které je zamořené krysami, přichází tajemný krysař. Ten se po příchodu do města setká s krásnou Agnes, do které se zamiluje. S městskými radními se krysař smluví, že za vyhubení krys dostane vysokou odměnu. Krysař město krys zbaví, když je hraním na svou magickou píšťalu vyvede za město a shodí do propasti. Radní se však náhle rozhodnou, že krysaři peníze nevyplatí, což v něm vyvolá vlnu hněvu.

Krysař se však rozhodne, že celé „prohnilé“ město nevyhubí. K tomuto rozhodnutí ho vede jeho láska k Agnes. Agnes však krysaři řekne, že čeká dítě se svým milencem, dlouhým Kristiánem.

Poté, co se Agnes setkává se svou matkou a vzpomíná na její vyprávění o zemi sedmihradské, která leží „na dně“ rokle za městem, odejde k propasti a spáchá sebevraždu. Když se krysař o činu Agnes dozví, rozhodne se zapískat na píšťalu zplna a zahubit tak celé město. Za celým davem se do propasti nakonec vrhá i krysař a umírá.

Jediným dospělým, který krysařovu pomstu přežije, je Sepp Jörgen, který je prostým a nevinným rybářem. Nad zvukem krysařovy píšťaly totiž u Jörgena zvítězí zvuk v opuštěném městě plačícího dítěte. Sepp Jörgen dítě z města odnáší a jde mu hledat matku, která by se o něj postarala.

Bibliografický údaj: DYK, Viktor. Krysař. 11. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1983. 113 s.