Alegorická a satirická báseň vyobrazující absolutistického panovníka, jehož neomezené vládě a rozmarům se musí prostý lid mlčky podrobit. V době svého vzniku dílo čtenáři velmi ceněné, oficiální kritikou naopak striktně odmítané.


Autor: Karel Havlíček Borovský

Vznik díla: 1854

První vydání: časopisecky 1863, knižně 1870

Žánr: báseň

Irský král Lávra má oslí uši, které zakrývá dlouhými vlasy. Každý rok se nechává ostříhat a poté dá vždy daného holiče popravit. Prostý lid však neví, proč tak činí. Když přijde řada na holiče Kukulína, prosí jeho matka krále, aby Kukulína nepopravil. Král Kukulína skutečně na žádost jeho matky nepopraví, jmenuje ho naopak svým dvorním holičem a výměnou za jeho život mu zakáže o oslích uších mluvit. Kukulína ale tíží nutnost mlčet a jde se poradit za poustevníkem. Ten mu poradí, aby své tajemství pošeptal do duté vrby, což také Kukulín učiní.

Na nadcházející oslavu nechává král zavolat hudebníky. Když však po cestě jeden z nich ztratí kolíček z basy, uřízne jako jeho náhradu kousek větve z duté vrby. Jakmile začne na oslavě hrát, basa začne volat: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec.“ Král svou nedokonalost přizná, přesto však zůstává jeho přízeň u lidu zachována, jelikož všichni usoudí, že se ke králově koruně velké uši hodí.

Bibliografický údaj: ŠTEFÁNEK, Josef. Jiskry z křemene: Ze života a díla Karla Havlíčka Borovského. 2. vyd. Praha: Albatros, 1977. 181 s.