Naturalistický román zobrazující lidi z okraje společnosti. Příběh střetu dvou sociálních vrstev s tragickým vyústěním náhodami ovlivněných událostí.


Autor: Karel Matěj Čapek-Chod

První vydání: 1908

Žánr: román

Kniha je rozdělena do dvou dílů. První díl pojednává o událostech, které předcházely zavraždění Konopíka; druhý díl vypravuje o probíhajícím procesu s Kašparem Lénem, který je z vraždy Konopíka obviněn.

Kašpar Lén se po třech strávených na vojně vrací zpět do Prahy, kde hledá rodinu Kryštofovu, u které před svým odchodem na vojnu bydlel. Od sousedů se Lén dozvídá, že se rodina musela kvůli neshodám s majitelem domu odstěhovat a že se jejich dcera Mařka, kterou měl Lén rád, stala prostitutkou. Lén se dozvídá, že za vše může Jindřich Konopík, majitel domu a také majitel stavby, na které se Lén nechává zaměstnat. Ke Konopíkovi Lén pociťuje hlubokou nenávist a rozhodne se, že ho poté, co vydělá dostatek peněz, aby mohl Mařku z nevěstince vykoupit, zabije. Jednoho dne se Lén opije a Konopíkovi hodí na hlavu cihlu, čímž ho zabije.

V nastalém procesu se ukáže, že v době smrti Konopíka se na stavbě nacházeli pouze tři muži a soud dochází k závěru, že jediným možným vrahem je Kašpar Lén. Proti Lénovi však neexistují žádné přímé důkazy. U soudu vystupuje jako jeden ze svědků také cikánka Kabourková, která se snaží svědčit v Lénův prospěch. Svou prostostí však Kabourková pouze pobaví účastníky procesu a Lénovi k osvobození nijak nepomůže. U soudu se taktéž nachází Mařka, která celou situaci neunese a začne vykřikovat, že vrahem je skutečně Lén a že se spolu na celé vraždě domluvili. V okamžiku, kdy má Lén v procesu vypovídat, předstoupí před soud, ale místo slov mu z úst vytryskne krev a Lén umírá.

Bibliografický údaj: ČAPEK-CHOD, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. 6. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1960. 167 s.