Povídka Boženy Němcové vyjevuje čtenáři vesnický život plný zvyků a tradic. V díle se taktéž velmi silně projevuje biedermeier — láska, manželství a rodina nakonec vítězí nad všemi překážkami a nelehkými rozhodnutími hlavních postav.


Autor: Božena Němcová

První vydání: 1855

Žánr: povídka

Vojáci se vrací ze služby v Německu zpátky do Čech a s nimi přichází i Markyta se svou dcerou Karlou. Manžel Markyty byl jedním z vojáků, během plnění služby však zemřel. Markyta i Karla jsou při svém návratu přijaty do rychtářova statku, kde se Karla spřátelí s dcerou rychtáře, Hanou.

Obě dívky, Karla i Hana, stárnou, Karla však nejeví žádný zájem o hochy a stále je nablízku pouze Haně. Při masopustu se Karla převleče za vojáka a ptá se Hany, jestli by si ji vzala, kdyby byla mužem. Hana slíbí, že ano. Ráno po masopustu začnou na statku Karlu hledat, avšak neúspěšně. Markyta pochopí, že se již Karla nechce vydávat za chlapce a všem řekne, že svého syna až do teď vydávala za dívku, aby nemusel jít na vojnu. Záhy se všichni dozvídají, že se Karel dobrovolně přihlásil na vojnu. Po čtyřech letech je Karel z vojny na žádost Hany propuštěn a s Hanou se ožení.

Bibliografický údaj: NĚMCOVÁ, Božena. Divá Bára a jiné prózy. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1983. 269 s.