Temné dílo s až hororovými prvky považované za předchůdce pozdější české surrealistické tvorby. Hrdina je pronásledován neznámým Stihatelem a ví, že k jeho záchraně vede pouze jediná cesta ze všech, které mu rozsáhlý lybarint nabízí.


Autor: Jakub Deml

První vydání: 1912 (vznik pravděpodobně již 1909)

Žánr: rozhraní novely a básně v próze

Hlavní hrdina neustále utíká před neznámým nebezpečím a útržkovitě vzpomíná na různé okamžiky z dosud prožitého života. Muž se na cestě dostává do složitého a rozsáhlého labyrintu, ze kterého vedou všechny cesty k jisté smrti, s výjimkou jediné, která vede do bezpečí. Hrdina bludištěm utíká před neviditelným Stihatelem a na konci své cesty labyrintem se ve vysoké síni setkává s NÍ (smrt).

Bibliografický údaj: DEML, Jakub. Hrad smrti. 3. vyd. Brno: Jota & Arca Jimfa, 1992. 91 s. ISBN 80-85617-00-5.