V Americe Juraj Hordubal tvrdě pracoval v dolech, aby zajistil svou ženu a dceru. Co se však mezitím dělo pod střechou jeho statku? Předznamenává snad něco vlažné přivítání Juraje zpátky doma? Román psaný v noetickém hávu.


Autor: Karel Čapek

První vydání: 1933

Žánr: román

Juraj Hordubal odešel před osmi lety pracovat do Ameriky, aby tam vydělal peníze na život své rodiny, která zůstala v Čechách. Část peněz Hordubal z Ameriky posílal své ženě Polaně, která si však během Jurajovy nepřítomnosti našla milence, čeledína Štěpána Manyu, se kterým udržovala poměr.

Po návratu z Ameriky se Hordubalovi nečekaně nedostává žádného přivítání, které očekává. Nejdříve si myslí, že se vše časem napraví, záhy ale zjišťuje jaká je pravda. Aby Jural Hordubal zastavil vesnické řeči o Polanině nevěře, slíbí Štěpánovi svou dceru Hafii za ženu. Ve vesnici se však všichni Štěpánovi za jeho mladou snoubenku vysmívají, což Štěpán vytkne Jurajovi. Ten ve zlosti roztrhá dříve sepsanou smlouvu a zásnuby Štěpána s Hafií tím definitivně zruší. V reakci na to též Juraj Štěpána vyhodí ho ze statku.

Krátce na to navštíví v horách Juraj svého prostého přítele Míšu, avšak zmokne a těžce onemocní. Nedlouho poté je jednoho rána Juraj Hordubal nalezen ve své posteli mrtvý.

Po policejním vyšetřování a zajištění důkazů a svědků jsou z vraždy a spoluúčasti na vraždě obviněni Štěpán Manya a Polana Hordubalová. V následném veřejném soudním procesu jsou za tyto činy oba též odsouzení.

Bibliografický údaj: ČAPEK, Karel. Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. 23. vyd., 22. vyd., 19. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 415 s.