Povídkový soubor z prostředí amerického Chicaga s uplatněním některých autobiografických rysů Jana Nováka. Bravurní zpracování surového materiálu každodenního života českých emigrantů v USA.


Autor: Jan Novák

První vydání: v tomto souboru 2011 (nejstarší dílo tohoto souboru vzniklo v listopadu roku 1976, poslední v září roku 2011)

Žánr: povídkový soubor

Kniha je souborem povídek a esejů, které jsou silně determinovány místem svého dění, americkým Chicagem, ve kterém je v létě hic a v zimě kosa. V knize je originálním způsobem zpracováván surový materiál s tematikou života českých emigrantů ve Spojených státech amerických. Některé povídky vykazují silné autobiografické rysy, jako například dvě úvodní povídky Z Čikéga do ŠikágaBouračka s prózou zařazené do oddílu nazvaného Kniha počátků.

V úvodní silně autobiografické povídce Z Čikega do Šikága je ve zkratce zachycen příjezd emigrantské vypravěčovy rodiny do Chicaga s následným přechodem k hrdinovu autorství knihy Striptease Chicago. Dominantní je v povídce zejména počáteční nejistota a zmatenost, přičemž jsou tyto vypravěčovy pocity ještě více umocněny stylem psaní, při kterém není například vůbec užívána interpunkce. V povídce též její hrdina a vypravěč v jedné osobě upozorňuje, že pod slovem literatura rozumí „záznam skutečnosti,“ což je opět jeden z autobiografických rysů, jelikož tento názor je vlastní právě Janu Novákovi.

Ve druhé silně autobiografické povídce, která vypráví další chicagské osudy mladého emigranta, je zachycena cesta hrdiny k autorství jeho první povídky, se kterou hned vyhraje literární soutěž. Tímto dílem je povídka Co mi říkal jeden pán, která vypráví o šestiletém chlapci, který je rozvádějícími se rodiči svěřen starému strýčkovi. Ten chlapce zahlcuje množstvím politických názorů a vzpomínek na předemigrační dobu. Chlapec neschopný informace oddělit a zpracovat vyprávění nechápe a jednotlivé části strýčkova vyprávění překrucuje a plete dohromady.

V dalších povídkách jsou zachyceny příběhy různých chicagských emigrantů a jejich rodin v prostředí tohoto města. Jejich tématem je každodenní život, velmi často též rodinné neshody a problémy. V mnoha případech se též setkáváme se sexuální tematikou (nevěra, prostitutky, …).

V neposlední řadě je též třeba upozornit na esej Od srdce k bokům, který se zabývá vývojem a osudem černošského chicagského blues. Posledním dílem v tomto souboru je opět autobiografická povídka Malý prachy, ale s bouchačkou, která vypráví o prvním dnu hlavního hrdiny na pozici zaměstnance bezpečnostní agentury. Opět je tak uplatňována částečná autorova autobiografie, jelikož Jan Novák toto zaměstnání jistou dobu také vykonával.

Bibliografický údaj: NOVÁK, Jan. Hic a kosa v Chicagu: Pět knih o malém životě ve velkém městě. 1. vyd. Praha: Plus, 2011. 288 s. ISBN 978‑80-259-0046-8.