Dle některých názorů román sociální, dle jiných román socialisticko-realistický. Předně však dílo s hlavními hrdiny z řad proletariátu kladoucí hlavní důraz na pozici dělníka jako součást kolektivu a práci jako hodnotu samu o sobě.


Autor: Marie Majerová

První vydání: 1938

Žánr: román

Rudla Hudec je českým havířem, jehož jméno je kvůli účasti ve stávce vedeno na černé listině a Rudla tak nemůže v Čechách získat práci. Pod falešným jménem Jan Zvonař proto odchází i se svou ženou Milkou do Porúří, kde práci v dole získá. Zde je přidělen k Milfaitovi, se kterým utvoří vzornou pracovní dvojici. S Milfaitem pojí Rudlu velmi silné přátelské pouto, které se projevuje vzájemnou pomocí v práci (při zasypání Rudly) i mimo ni (finanční problémy). Poté, co má dojít k rozdělení pracovní dvojice, se Milfait proti záměru ohradí, čímž způsobí, že o práci oba přijdou.

Ve druhé kapitole je odhalena skutečná identita Rudly Hudce a ten je odveden do světové války, která právě začala. Horníci jsou však z války zanedlouho propuštěni, aby pracovali v dolech, kde zajišťují dostatek uhlí, které je ve válce nenahraditelné. Nejstaršímu synovi Rudly je 14 let a tak se rozhodne přispět do rodinného rozpočtu prací v dole. V dolech však dojde k nehodě, při které je Rudlův syn, zvaný Kluk, spolu s 600 dalšími horníky v zavalen uhlím a jeho tělo není nikdy nalezeno. Milfait z Porúří odjíždí do Ameriky s vidinou zisku. Loď, na které do Ameriky plul, je však kvůli válce odkloněna do Anglie.

Ve třetí kapitole se příběh posouvá v čase o 20 let a dochází k setkání Milky s Milfaitem, který se z Anglie i se svou ženou vrací zpět domů. Milka Milfaitovým vypráví, co všechno se během dvaceti let stalo. Vypráví jim například o jejich finančních problémech nebo o Rudlově úrazu, během kterého přišel o dva prsty. Celý rozhovor končí popisem toho, jak byl Rudla donucen stát se žebrákem, aby dokázal rodině zajistit alespoň peníze na jídlo.

Bibliografický údaj: MAJEROVÁ, Marie. Siréna; Havířská balada. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1986. 511 s.