Román Karoliny Světlé, jehož ústřední postavou je psychicky velmi silná žena. Ta je po osudném zjištění pravdy o svém snoubenci dokonce schopna obětovat své osobní štěstí pro dobro společnosti. Láska a spravedlnost na pozadí romantické přírody.


Autor: Karolina Světlá

První vydání: 1870

Žánr: román

Frantina je vychovávána svým strýcem stranou lidí, kterým strýc nedůvěřuje. V lese se Frantina setkává s mladíkem, do kterého se zamiluje. Jednoho dne však mladík na smluvené místo nepřichází a Frantina se s jeho láskou rozloučí.

Poté, co se Frantina rozhodne od strýce odejít, potkává poutníky, ke kterým se přidává. Jednomu z nich, rychtáři, se slíbí za ženu. Rychtář je sice mlád, avšak těžce nemocen a své nemoci postupně podléhá, až zemře.

V okolí statku, ve kterém Frantina žije, se neustále odehrávají loupežná přepadení, která podnikají loupežníci zvaní „lesáci“. O Frantinu, která se po smrti rychtáře stala sama rychtářkou, se uchází mnoho mužů, ona však všechny odmítá. Jednoho dne se ale setkává s Apolínem. Při setkání Frantina zjistí, že Apolín je oním mladíkem, kterého v mládí milovala. Apolín Frantině o dávných událostech, které jejich lásku ukončily, vypráví: Jako hoch byl i se svými rodiči pány vyhnán z jejich vlastního domu, jelikož se Apolínův otec před pány zastal místních sedláků.

Apolín a Frantina plánují svatbu. Před svatbou se Frantina vydává na trh do města, kde se setkává s okrádáním lidu loupežníky. Dění na tržišti navíc tolerují přihlížející radní, s čímž se Frantina nehodlá smířit. Do záležitosti se proto vloží a na radnici vyjedná náhradu škody, kterou loupežníci způsobili. Při návratu domů potkává dívku Báru, která ji prozradí, že slouží v domě, ve kterém žije vůdce loupežníků.

Frantina a její přítel Bartolom se rozhodnou, že vůdce loupežníků zatknou. V poslední chvíli se však zatčení nepovede a Frantina s Bartolomem se navracejí zpět na statek. Druhý den se má Frantina vdát za Apolína. K obřadu Frantina ze statku odjíždí, zpět se však vrací až po týdnu. Navíc se navrací bez manžela a odmítá o čemkoli mluvit.

Po sedmi letech, když Frantina leží na smrtelné posteli, k sobě nechává zavolat svého přítele Bartoloma. Tomu řekne, že v den její svatby s Apolínem zjistila, že oním vůdcem loupežníků byl sám Apolín. Po tomto zjištění se proto rozhodla vykonat spravedlnost vůči lidu vraždou Apolína. Dále Frantina vyslovuje přání, aby byla Bartolomem po smrti odnesena do jeskyně, ve které se s Apolínem jako mladá dívka setkávala. Navíc je to stejná jeskyně, ve které nechala ležet tělo zavražděného Apolína.

Bibliografický údaj: SVĚTLÁ, Karolina. Frantina. 2. vyd. v ČS. Praha: Československý spisovatel, 1988. 237 s.