Fragmentární román ve své dějové rovině zpracovává osud české rodiny žijící v oblasti Sudet. Na pozadí historie, dějin a života této rodiny dále kniha místy přechází až v psychologickou prózu protkanou obavami z jistoty konce lidského života spojenými s otázkami nalezení skutečného domova.


Autor: Martin Fibiger

První vydání: 2004

Žánr: román

Kniha Martina Fibigera odráží v celkem třech samostatných příbězích osudy rodu Aussigerů. Jméno rodiny čtenářům podbízí myšlenku, že jsou Aussigerové původem Němci. Skutečnost je však jiná; jedná se o českou bilingvní rodinu, která žila až do druhé světové války v obci Čistá (německy Tschista) v pohraniční oblasti Sudet. S příchodem války však byla rodina donucena ze Sudet odejít a začít svůj nový život ve Veselí, které jim poskytlo téměř úplnou odloučenost od válečného konfliktu. Po konci války se rodina Aussigerů do Čisté navrátila, avšak ani tehdy se klidného a bezstarostného života nedočkala. V roce 1951 totiž z komunistického Československa emigroval mladý Walter Aussiger. Následkem jeho odchodu byl rozpad a v podstatě i zánik celé jeho rodiny, která v Čisté zůstala. Rodiče Waltera Aussigera po jeho odchodu zemřeli, Walter se již do Čisté nikdy nevrátil a posledním z celé rodiny tak zůstal Walterův bratr označovaný jako starý Aussiger.

První ze tří částí knihy je vnitřní monolog samotného Waltera Aussigera. Ten ve svých myšlenkách vypráví příběh své emigrace a následného života v zahraničí. Walter emigroval do Ameriky, kde se živil jako pomocná síla na ukrajinských a německých farmách. Nový domov mu však moc štěstí a klidu nenabídl. Osudem Walterovi bylo přežívání uprostřed pusté a nehostinné krajiny amerického středozápadu.

Druhým příběhem je ponurý obraz starého Aussigera, bratra Waltera. Starý Aussiger žije ve vesnici Čistá, kde měla dříve svůj domov celá rodina. Život posledního člena rodiny v Čisté se již pomalu blíží ke svému konci, což si velmi dobře uvědomuje i on sám. Starý Aussiger téměř nevychází z domu a v podstatě již pouze čeká na příchod svého posledního dne.

Třetí část knihy čtenářům přibližuje přítele starého Aussigera, Wehingera. Wehinger, zvaný též Bruss, provádí v oblasti Sudet dokumentaci starých, zničených, či již zcela zaniklých německých hřbitovů. Wehinger tak uzavírá svědectví trojice hrdinů o událostech a dějinných zvratech, které Sudety zasáhly.

Kniha Aussiger však není literárním dílem, které by se snažilo dějiny a historické okamžiky hodnotit. Postavy pouze podávají svědectví o událostech, které se jejich životy prohnaly. Z tohoto pohledu je tak kniha spíše hlubokým zamyšlením nad hodnotou domova. Co dělá domov domovem? Nalezl snad Walter svůj nový domov v Americe? Nebo se stal pouze tulákem v cizí zemi? Neodnesl se svým odchodem z Čisté i část domova své rodiny?

Bibliografický údaj: FIBIGER, Martin. Aussiger: (Příběh ze Sudet). 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. 122 s. ISBN 80‑7220-193-X.