Pravidla pro vkládání příspěvků

Předmět Pravidel pro vkládání příspěvků:

 1. Předmětem těchto Pravidel pro vkládání příspěvků je vymezení práv a povinností vkladatele příspěvku (čtenářského záznamu) na web www.prectizame.cz a práv a povinností správce webu při nakládaní s vloženými příspěvky vkladatele.

 

Práva a povinnosti týkající se vkladatele příspěvku:

 1. Vkladatel příspěvku prohlašuje, že autorem vkládaného čtenářského zápisu je on sám, že vkládaný příspěvek dosud v rámci sítě Internet nepublikoval a že vkládáním příspěvku na web www.prectizame.cz nejsou žádným způsobem porušována autorská práva třetích stran.

 2. Vkladatel příspěvku jeho odesláním souhlasí s umístěním tohoto příspěvku (čtenářského zápisu) na webu www.prectizame.cz a uděluje správci webu právo na provedení úprav vkládaného čtenářského zápisu v libovolném rozsahu. Těmito úpravami jsou myšleny zejména úpravy týkajících se faktografické správnosti a přesnosti a pravopisné správnosti vkládaného příspěvku.

 3. Vkladatel příspěvku má právo na obdržení stanoviska od správce webu o přijetí či zamítnutí vloženého příspěvku. Vkladatel příspěvku bude o tomto stanovisku informován e-mailem nejpozději do 30 dnů od vložení příspěvku na web www.prectizame.cz.

 4. Odesláním příspěvku se jeho vkladatel vzdává práva na případný budoucí požadavek na odstranění či dodatečné upravení jím vkládaného příspěvku.

 5. Vkladatel příspěvku prohlašuje, že svůj čtenářský záznam na web www.prectizame.cz vkládá dobrovolně a bez nároku na honorář.

 

Práva a povinnosti týkající se správce webu:

 1. Správce webu prohlašuje, že u příspěvků vkládaných uživateli uvede na viditelném místě jméno a příjmení, nebo přezdívku (dle údajů uvedených vkladatelem příspěvku při jeho odeslání) vkladatele příspěvku.

 2. Správce webu není zodpovědný za případná porušení autorských práv třetích stran způsobená vkladatelem příspěvku. Správce webu prohlašuje, že v případě zjištění či obdržení upozornění na porušení autorských práv třetích stran zajistí v nejbližší možné době nápravu zjištěných skutečností, pokud budou tyto v případě jejich oznámení odpovídat skutečnosti.

 3. Správce webu má právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí příspěvku vkladatele a v případě odmítnutí příspěvku má právo tak učinit bez udání důvodů. O schválení či neschválení příspěvku má správce webu povinnost vkladatele příspěvku informovat zasláním e-mailu na adresu vkladatele příspěvku uvedenou při vkládaní příspěvku, a to nejpozději do 30 dnů od vložení příspěvku vkladatelem na web www.prectizame.cz. Tato povinnost správce webu vkladatele informovat zaniká s uvedením nesprávných či neúplných informací týkajících se e-mailové adresy vkladatele příspěvku. Povinnost správce webu vkladatele příspěvku informovat též zaniká při vyhodnocení vkládaného příspěvku ze strany správce webu jako spam.

 4. Správce webu má právo již vložený a schválený příspěvek z webu www.prectizame.cz bez udání důvodu bez náhrady odstranit. Má též právo již vložený a schválený příspěvek dále upravovat, a to bez povinnosti o těchto krocích vkladatele příspěvku informovat.

   

Závěrečná ustanovení:

 1. Jakékoli výjimky z výše uvedených práv a povinností vkladatele příspěvku jsou možné pouze po dohodě se správcem webu, a to e-mailovou cestou na adrese redakce@prectizame.cz.

 2. Tato závazná Pravidla pro vkládání příspěvků jsou platná od 28. 5. 2012.